Logo

Rejsy stażowo – szkoleniowe

Rejsy  stażowo – szkoleniowe

Morskie Rejsy na Bałtyku

Organizujemy rejsy stażowe po Bałtyku jachtem Bavaria 37  , który przyjechał do nas prosto ze stoczni w 2014roku. Jacht pełnomorski został zaprojektowany tak, aby w 3 kabinach i wszechstronnej mesie umieścić 8 koi. W organizowanych przez nas rejsach zabieramy maksymalnie 6 pasażerów, aby wygodnie można ulokować się w trzech dwuosobowych kabinach.

Baza żeglarska znajduje się na Pomorzu zachodnim w Marinie Darłowo, skąd zaczynamy i kończmy nasze rejsy. Lokalizacja naszego morskiego portu sprawia, że najpopularniejszym kierunkiem naszych rejsów jest malownicza wysepka Bornholm oddalona o 55 mil morskich od portu Darłowa.

Podczas naszych  rejsach kapitanem jest Jachtowy Sternik Morski oraz instruktor żeglarstwa  z bogatym doświadczeniem w rejsach po Bałtyku, które zdobywał od najmłodszych lat na kutrach rybackich.

Ulubionym kierunkiem swoich rejsów po Bałtyku jest Bornholm oraz cieśniny duńskie.

Morskie rejsy posiadają charakter stażowo – szkoleniowy.

Podczas  rejsu jachtem żaglowym, każdy będzie miał okazje stanąć za sterami jachtu oraz zapoznać się z obsługą urządzeń nawigacyjnych, map elektronicznych, radaru.

Po każdym rejsie kapitan wystawia opinie z rejsu, która jest niezbędna do uzyskania patentu jachtowego sternika morskiego lub stażu kapitańskiego.

Darłowo – Bornholm – Darłowo

 

Termin:

Cena: 1400 zł + PPP (Porty, Prowiant, Paliwo)

Jacht: Bavaria 37 – 2014

Charakter rejsu: szkoleniowo – stażowy

Akwen: Bałtyk Zachodni

Trasa: Darłowo – Bornholm – Darłowo

Skipper: Jachtowy Sternik Morski z dużym doświadczeniem żeglugi na Bałtyku oraz licencjonowany instruktor żeglarstwa ISSA.

Cena zawiera:

– miejsce na jachcie

– opieka skippera

– sprzątanie po czarterze

– ubezpieczenie NNW załogi w ramach polisy jachtu

Cena nie zawiera:

– kasy pokładowej (prowiant, porty, paliwo ) około 300 zł

Rejsy po Bałtyku,

Rejsy morskie

rejsy stażowe po Bałtyku,

Rejsy stażowe i rekreacyjne,

rejsy stażowe na Bałtyku,

rejsy szkoleniowo-stażowe po Morzu Bałtyckim,

rejs stażowy po Morzu Bałtyckim,

Rejs z kursem na morskiego sternika jachtowego,

rejsy żeglarskie po Bałtyku,

Bałtyk środkowy,

rejsy jachtem żaglowym,

morskie rejsy jachtem żaglowym,

rejsy morskim jachtem żaglowym,

Rejsy Morskie Stażowe.

Rejs stażowo – szkoleniowy  po Bałtyku

Rejsy i szkolenia żeglarskie

Majówka na Bałtyku

Marina Darłowo

Gospoda Bałtycka

W ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, obojętnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Został zrealizowany projekt:

„Zakup sprzętu gastronomicznego w celu wprowadzenia nowych produktów do sprzedaży.”

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa.

Całkowity koszt projektu: 63 307,17 zł Brutto

Kwota dofinansowania EFMR : 25 219,00 zł

Cel operacji:

Rozwój przedsiębiorstwa w zakresie usług gastronomicznych w Darłowie  poprzez zakup sprzętu umożliwiającego wprowadzenie do sprzedaży takich wyrobów jak: gofry z dodatkiem bitej śmietany oraz świeżych owoców, naleśniki, napoje ze świeżych owoców własnej produkcji, kawę z ekspresu. Pozwoli to na utworzenie nowego miejsca pracy w sezonie letnim.

Zakupiony sprzęt w ramach projektu:

Zmywarka przemysłowa 460x600x720

Demineralizator wody

Ekspres automatyczny do kawy poj. zbiornika 3,5l, zbiornik na kawę 600g.

Zlewozmywak 1-k 1400x600x850,

Dystrybutor chłodzony do napojów 2x12l, nadblatowy, 360x70x570

Stó chłodniczy 2 drzw. Z nadstawką na poj. 900x700x1070

Naleśnikarkaokr. el. Moc 3,6 kw

Półka wisząca 1800×400, ze stali nierdzewnej

Lada chłodnicza 600x725x1400

Nadstawka chłodnicza ze stali nierdzewnej  poj. 5xGN 1/4, 1200x335x435mm

Gofrownica mała kratka

Automat do ubijania śmietany poj. 2l 230x440x390mm

Naświetlacz szufladowy nierdzewny na 30 jaj 360x530x245mm

 

Szkółka żeglarska dla dzieci.

W ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, obojętnego Programu Operacyjne Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Został zrealizowany projekt:

„Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki żeglarskiej na jednoosobowych jachtach żaglowych klasy olimpijskiej Optymist w Darłowie dla dzieci od 6 roku życia.”

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa.

Całkowity koszt projektu: 281 418,80 zł Brutto

Kwota dofinansowania EFMR : 108 119 zł

Cel operacji:

Zakup sprzętu do zorganizowania szkółki żeglarskiej  odbudowa i krzewienie kultury żeglarskiej wśród dzieci i młodzieży w Darłowie.

Zakupiony sprzęt w ramach projektu:  

– 10 sztuk  jednoosobowych jachtów żaglowych klasy Optymist, służących do nauki żeglarstwa dzieci od 6 roku życia.

– Motorówkę  hybrydową typu RIB firmy AVA 480 z silnikiem zaburtowym o mocy 40 KM, posiada dużą dzielność morską i będzie wykorzystywana  do prowadzenia zajęć przez instruktora i zabezpieczenia ratowniczego na wodzie.

– Specjalny samochód terenowy TOYOTA HILUX charakteryzujący się dużymi właściwościami terenowymi, który poradzi sobie w bardzo trudnych warunkach terenowych podczas transportu i wodowaniu sprzętu w miejsce, gdzie będą prowadzone zajęcia z żeglarstwa na wodzie.

Zapytanie ofertowe: Jednostka motorowa typu RIB z silnikiem

Zapytanie  ofertowe

Prosimy o ofertę na nową jednostkę  motorową typu RIB z silnikiem o następujących parametrach.

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Baltic Marine Zygmunt Paruzel

 1. Pomorska 1/1
  76-150 Darłowo
  NIP:6691064246

REGON: 008201643

 

 1. Parametry podstawowe:

1-moc silnika 40 KM

2-długość kadłuba od 4,5 m do 5 m

3-kadłub – laminat kolor biały

4- materiał pływający HYPALON kolor niebieski

5- konsola środkowa typu jackey

6- kategoria budowy CE – C

III. Wyposażenie dodatkowe:

 • silnik z osprzętem elektrycznym startem (akumulator, manetka, kierownica, sterociągi)
 • zbiornik paliwa 25 l przenośny
 • pompka zęzowa
 1. Kryteria przy wyborze oferty, którymi będzie się kierował zamawiający, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie kryterium ceny – 60% (waga), kryterium dostępność serwisu odległość 40% (waga), oraz wysokość gwarancji 30% (waga)

wartość najniższa X  60%  X  100%  = Ilość uzyskanych punktów w kryterium
wartość badana

1.Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm:

 

 

W powyższym kryterium, oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów.

 1. W kryterium dostępność autoryzowanego serwisu technicznego:

– odległość większa  niż 500km – 10 pkt

– odległość powyżej 200 km i nie większa niż 500 km – 20 pkt

– odległość  nie większa niż 200 km – 30 pkt

 1. W kryterium gwarancja:

– nie więcej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– powyżej  12 miesięcy – 20 pkt

 1. Termin składania ofert.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: do 31 marca 2019 r.

 1. Miejsce składania ofert.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@darlowosail.com

VII. Przesłanki wyłączenia wykonawców.

Z możliwości udzielenia zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynność związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Postępowanie o wybór wykonawcy podlegać będzie unieważnieniu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Zapytanie ofertowe: samochód terenowy typu pick-up

Zapytanie  ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu pick-up o napędzie 4×4 z reduktorem, do przewozu 5 osób wraz z kierowcą.

 

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Baltic Marine Zygmunt Paruzel

 1. Pomorska 1/1
  76-150 Darłowo
  NIP:6691064246

REGON: 008201643

II.Specyfikacja techniczna samochodu:

 1. Układ napędowy na oś przednią lub tylną z dołączanym napędem na drugą oś:

– Układ silnika                                                              rzędowy

– Rodzaj silnika                                                                        diesel

– Pojemność silnika (cm3)                                             min. 1800 – max 3000

– Moc maksymalna (kW)                                               min. 110

– Skrzynia biegów                                                         automatyczna

– Emisja spalin                                                             min. Euro 6

– Emisja CO2 (g/km)                                                    max. 235

 

 1. Nadwozie 4 drzwiowe z podwójną kabiną:

– Rozstaw osi (mm)                                                      3000 – 3200

– Całkowita długość pojazdu

według krawędz zderzaków (mm)                                 5200 – 5400

– Szerokość pojazdu bez lusterek (mm)                         1790 – 2000

 

 1. Zawieszenie:

– Zawieszenie przednie                                                 podwójne wahacze przednie

– Zawieszenie tylne                                                       wielowahaczowe ze sprężynami

śrubowymi lub resor piórkowy

 1. Hamulce:

– Oś przednia                                                               tarczowe

– Oś tylna                                                                    tarczowe lub bębnowe

III. Wyposażenie dodatkowe :

 1. – Hak holowniczy
 2. – Blokada tylnego mechanizmy różnicowego
 3. – Wspomaganie kierownicy
 4. Kryteria przy wyborze oferty, którymi będzie się kierował zamawiający, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobem oceny ofert.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający stosować będzie kryterium ceny – 60% (waga), kryterium dostępność serwisu odległość 40% (waga), oraz wysokość gwarancji 30% (waga)

1.Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm:

wartość najniższa X  60%  X  100%  = Ilość uzyskanych punktów w kryterium
wartość badana

 

 

W powyższym kryterium, oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 60 punktów.

 1. W kryterium dostępność autoryzowanego serwisu gwarancyjnego:

– odległość większa  niż 500km – 10 pkt

– odległość powyżej 200 kmi nie większa niż 500 km – 20 pkt

– odległość  nie większa niż 200 km – 30 pkt

 1. W kryterium gwarancja:

– nie więcej niż 12 miesięcy – 10 pkt

– powyżej 12 miesięcy – 20 pkt

 1. Termin składania ofert.

Nieprzekraczalny termin składania ofert: do 31 marca 2019 r.

 1. Miejsce składania ofert.

Ofertę należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:info@darlowosail.com

VII. Przesłanki wyłączenia wykonawców.

Z możliwości udzielenia zamówienia wyłączone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynność związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej  lub spółki osobowej
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów w akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Postępowanie o wybór wykonawcy podlegać będzie unieważnieniu w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym.

Szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne

SZKOŁA ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH

Organizujemy szkolenia żeglarskie z egzaminem państwowym na wszystkie stopnie patentów żeglarskich i motorowodnych zgodnie z polskimi przepisami.

Prowadzimy także szkolenia na certyfikaty  żeglarskie i motorowodne ISSA.

ISSA jest międzynarodową organizacją powołaną w 1969 z inicjatywy narodowych i lokalnych organizacji żeglarskich w celu regulowania i standaryzacji szkoleń żeglarskich w Europie i na świecie.

Więcej o nich na stronie issa.global

W polskim prawie, aby samodzielnie uprawiać turystykę wodną na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW  należy posiadać odpowiednie uprawnienia:

Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na

jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1) żeglarza jachtowego;
2) jachtowego sternika morskiego;
3) kapitana jachtowego;
4) sternika motorowodnego;
5) motorowodnego sternika morskiego;
6) kapitana motorowodnego;
7) mechanika motorowodnego.

Kurs żeglarski z egzaminem państwowym

Szkolenia żeglarskie realizowane są na jachcie  Bavaria 37 z 2014r.

Podczas kursu żeglarskiego jest możliwość noclegu na jachcie.

 

Patent Żeglarza Jachtowego – Inland skipper ISSA

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Jachtowy Sternik Morski – Inshore skipper ISSA

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

SZKOLENIA MOTOROWODNE

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm

od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika

do 60 kW.

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Jachty – flota

Jachty dostępne w naszej flocie:


Bavaria 37

 • długość: 11,30 m
 • szerokość: 3,74 m
 • koje: 6+2
 • żagle: 65 m2
 • silnik: 13,2 kW
 • kabiny/wc: 3/1

Pełna specyfikacja

Bavaria 44

 • długość: 13,95 m
 • szerokość: 4,25 m
 • koje: 8
 • żagle: 93 m2
 • silnik: 40,4 kW
 • kabiny/wc: 4/2

Pełna specyfikacja

Bavaria 44

Specyfikacja jachtu

 • Rok produkcji: 2002
 • Długość całkowita 13,95m
 • szerokość całkowita 4,25m
 • zanurzenie 1,95m
 • Moc silnika 40,4kW
 • liczba koi 8
 • wysokość w salonie 1,90m
 • powierzchnia żagli 93m
 • liczba kabin/łazienek 4/2

Wnętrze

 • 4 kabiny
 • Kambuz
 • Lodówka
 • Pakiet nawigacyjny – Chartplotter w kokpicie, Radiotelefon VHF, AIS jednokierunkowy, autopilot, radar,
 • ogrzewanie Webasto
 • szprycbuda
 • bojler z ciepłą wodą
 • kuchenka gazowa z piekarnikiem

Wyposażenie sygnalizacyjno – ratunkowe

Pełne wyposażenie zgodne z wymogami PZZ/UM żegluga pełnomorska dla 8 osób:

 • sygnalizacyjne: pławki dymne, radiopława, latarka, stożek, kule
 • cumownicze: cumy, szpringi, odbijacze
 • ratunkowe: tratwa 8 osób, 9 kamizelek ratunkowych, 2 koła ratunkowe SOLAS, rzutka, pławka świetlna, tyczka sygnalizacyjna,
 • pirotechniczne: race, rakiety spadochronowe
 • książkowe: mapy morskie, locje, spis świateł, przepisy portowe, mpdm, kod sygnałowy, dziennik
 • narzędziowe: zestaw narzędzi zgodnie z wymogami formalnymi PZZ/UM
 • nawigacyjne: zestaw do pracy na mapach, mapa elektroniczna, lornetka, namiernik

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa:


Nasi Partnerzy:
Karol Zagórski © 2014