Logo

Szkolenie na patenty żeglarskie i motorowodne

SZKOŁA ŻEGLARSTWA I SPORTÓW MOTOROWODNYCH

Organizujemy szkolenia żeglarskie z egzaminem państwowym na wszystkie stopnie patentów żeglarskich i motorowodnych zgodnie z polskimi przepisami.

Prowadzimy także szkolenia na certyfikaty  żeglarskie i motorowodne ISSA.

ISSA jest międzynarodową organizacją powołaną w 1969 z inicjatywy narodowych i lokalnych organizacji żeglarskich w celu regulowania i standaryzacji szkoleń żeglarskich w Europie i na świecie.

Więcej o nich na stronie issa.global

W polskim prawie, aby samodzielnie uprawiać turystykę wodną na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW  należy posiadać odpowiednie uprawnienia:

Dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na

jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1) żeglarza jachtowego;
2) jachtowego sternika morskiego;
3) kapitana jachtowego;
4) sternika motorowodnego;
5) motorowodnego sternika morskiego;
6) kapitana motorowodnego;
7) mechanika motorowodnego.

Kurs żeglarski z egzaminem państwowym

Szkolenia żeglarskie realizowane są na jachcie  Bavaria 37 z 2014r.

Podczas kursu żeglarskiego jest możliwość noclegu na jachcie.

 

Patent Żeglarza Jachtowego – Inland skipper ISSA

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Jachtowy Sternik Morski – Inshore skipper ISSA

Patent jachtowego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

Osoba posiadająca patent jachtowego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

 

SZKOLENIA MOTOROWODNE

Patent sternika motorowodnego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm

od brzegu, w porze dziennej.

Osoby w wieku poniżej 16. roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika

do 60 kW.

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 18. rok życia;

2) odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi;

3) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa:


Nasi Partnerzy:
Karol Zagórski © 2014